En introduksjon til Cardano og økosystemet

Cardano er en krypovaluta som ble lansert i 2017.  Den er basert på åpen kildekode (koden ligger på github) og er desentralisert basert på «proof of stake» protokoll (heretter PoS). Kortversjonen av PoS er at man kan velge å selv drive et såkalt staking pool og sette av sum til dette, eller delegerer til et staking pool . Staking poolet er med på å skape blokkjeden med å lage nye blokker basert på hvor mye Ada som er delegert til det og hvor mye det selv har satt av (kalles pledge). Cardano er også tungt forskningsbasert (https://iohk.io/en/research/) og skiller seg også ut ved å bruke Haskell som programmeringsspråket som er med på å sikre svært sikkert drift av blokkjeden (se f.eks. https://why.cardano.org/en/science-and-engineering/formal-specification-and-verification/).

Desentralisering er bygget inn i systemet ved at et hvert pool kan ha en viss sum delegert til seg før lønnsomheten går ned og er basert på spill teori der man handler rasjonelt ut fra hva som lønner seg for den enkelte. Dette har i praksis vist seg å fungere, til tross for at mange har vært kreativt eksempelvis med å bare lage flere staking pools når man fyller opp kvoten på det første. Per juli 2021 er det rundt 2700 staking pools ifølge pooltool.io. Parameterne for staking pools kan man stemme på og kan endres gjennom cardano improvement propposals (CIP). Eksempelvis er det et forslag for å endre belønningsstrukturen for staking pools i CIP7 (https://cips.cardano.org/cips/cip7/).

Så hva betyr dette i praksis om man er ny til Cardano? Det betyr at hvis du kjøper Cardano kan du delegere det til et staking pool og få belønning (rundt 4.5-5% årlig) hver 5 dag for at du er med på drive PoS systemet ved å holde på Ada og delegere det til et staking pool som lager blokkene i blokkjeden. Hvert staking pool velger selv hvor mye det skal ta i betaling, men det er per nå et minimum på 340 ADA hver epoke (hver 5. dag) + eventuelt margin. I praksis ligger mange staking pools rundt 1-3% i margin. Mange staking pools driver også med veldedighet eller har prosjekter i Cardano økosystemet. Sider som pooltool.io og adapools.org samt info i wallet software som den offisielle Cardano wallet programvaren Daedalus (https://daedaluswallet.io/) kan være til hjelp for å finne et godt staking pool å delegere til. Jeg driver selv stakingpoolet Ada North Pool (www.adanorthpool.com) og du kan lese på hjemmesiden om staking poolet om det kan være aktuelt for deg.

For mer avanserte brukere kan man vurdere å drive et eget staking pool selv. For å produsere en blokk jevnlig hver epoke krever det en god del Ada (rundt 1,5 million Ada som per juli 2021 tilsvarer rundt 1.5 million kroner). Det vil trolig over tid kreve mer av at man setter av penger selv (såkalt pledge) da belønningen til alle som delegerer til poolet påvirkes av dette pledget, som per tiden utgjør en minimal forskjell men vil kunne utgjøre mer i framtiden. Det krever også å kunne drifte 24/7 samt kunnskap til å gjøre det sikkert og med redundans ifht. Internett og strøm. I praksis har mange valgt å drive staking pools fra datasenter, mens noen driver dette fra egne pcer. Eksempelvis Ada North Pool som jeg driver er her i Norge lokalt med flere internettlinjer, backup strøm samt flere pcer som fungerer som nettverkspunkter til andre staking pools (såkalte relays).  

Økosystemet rundt Cardano er variert og et sterkt grunnlag for videre vekst. Bak Cardano har du IOHK (IOHK.io) som er utvikler og forskningsfirmaet, Emurgo (Emurgo.io) som utvikler løsninger på Cardano samt utdanning og Cardano Foundation (Cardanofoundation.org) som holder på rettighetene og trademarks for Cardano som en non-profit organisasjon.  Catalyst (https://cardano.ideascale.com/a/index) er et fond og også stemme platform for å foreslå og implementere nye prosjekt på Cardano og fylles opp basert på transaksjoner i Cardano. Per juli 2021 er det verdier for 700 millioner USD der. Jeg lagde også en presentasjon rundt Cardano sitt «treasury system» og dets form for stemmegivning for å implementere prosjekter https://www.youtube.com/watch?v=t_atG6fHW7Q 33 minutt og 28 sekunder inn i klippet.  Foruten de offisielle kildene er det også mange eksempler på at andre i Cardano økosystemet engasjerer seg, noe som kan være en artikkel for en annen gang.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *